Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Καταλογισμός 170.707,80 ευρώ από την ΥΔΑΣ σε βάρος της ACTUP ΔΡΑΣΕ HELLAS. Διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Αλλαγές στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

 
Mε τις υπ' αριθ. Α.Π.Φ. 2003/ΑΣ177, 178 και 179/17-5-2010 υπουργικές αποφάσεις, αλλά και σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 7510/37ΑΣ975/23-6-2010 έγγραφο προς τον S. Rawicz, η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του ΥΠΕΞ καταλόγισε σε βάρος της ACTUP το ποσό των 170.707,80 ευρώ για τρία από τα προγράμματα για τα οποία η ΜΚΟ είχε λάβει χρηματοδότηση το 2004-2005 και δεν είχε αποδώσει λογαριασμό μέχρι τον Ιούνιο 2009 και για το λόγο αυτό είχε κληθεί δύο φορές εξωδίκως από την ΥΔΑΣ (βλ. και http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_28/10/2009_335153και http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=165379).
Η επιστροφή του ποσού ζητείται, διότι "τα προσκομισθέντα από τη ΜΚΟ παραστατικά δεν επαρκούσαν για να αιτιολογήσουν την απορρόφηση των ληφθέντων κονδυλίων". Με τις πράξεις καταλογισμού ζητείται (εντόκως) η επιστροφή σχεδόν ολόκληρου του ποσού το οποίο η ΜΚΟ έλαβε για τα τρία προγράμματα: 54.895,70 από 56250 ευρώ ("ΕΡΑΤΩ"), από 34.679,78 39.405 ευρώ (ΑΒΙΚΕΝΑΣ) και 23.756, 61 από 30.000 ευρώ (ΛΑΪΣ ΙΙ).
Για το τέταρτο πρόγραμμα (ΛΑΪΣ Ι), ο έλεγχος και η διαδικασία συνολικής αξιολόγησης συνεχίζονται.

Ας σημειωθεί ότι μεταξύ των παραστατικών που η ACTUP έχει υποβάλει στην ΥΔΑΣ περιλαμβάνονται τιμολόγια και αποδείξεις για πρόγραμμα το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ και όχι από την ΥΔΑΣ ("Safe Summer 2006-Keep the Promise"), αλλά και αποδείξεις για αγορά βαφής μαλλιών, τροφής σκύλου, ποτών, τσιγάρων, εισιτήρια από και προς τη Σαλαμίνα όπου το εξοχικό της ταμία της οργάνωσης κ. Μπότση, αλλά κανένα πρόγραμμα της ACTUP κ.λπ.

Ταυτόχρονα, σε εκτέλεση της από 27 Δεκεμβρίου 2009 παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος (Δ 09/01E/546/27-12-2009), το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος διενεργεί αυτή τη στιγμή προκαταρκτική εξέταση για την οικονομική διαχείριση της ACTUP.

Σε ό,τι αφορά πρόσφατες σχετικές με την ACTUP εξελίξεις στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (βλ. και δήλωση του δευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ για την ACTUP http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=165380), με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα ο πρόεδρος της ΜΚΟ και υπάλληλος του ΚΕΕΛΠΝΟ Κ. Καμπουράκης απομακρύνθηκε από τη θέση του υπευθύνου του Γραφείου Μελέτης και Αντιμετώπισης Trafficking του ΚΕΕΛΠΝΟ, . Το ίδιο ισχύει και για την ταμία της οργάνωσης Χρ. Μπότση, η οποία απηλλάγη των καθηκόντων της ως επικεφαλής του Γραφείου HIV/AIDS του ΚΕΕΛΠΝΟ.