Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Μυστικά αλφάβητα

Χάρτης

Ένα οπτικό ημερολόγιο του ωραίου, υπομνήσεις στιγμών, σκέψεων, συναισθημάτων.
Ίχνη και αποτυπώματα, επιφάνειες τραχιές, με τα σημάδια του χρόνου πάνω τους και γι' αυτό ωραίες.
Νήματα από το υφάδι της ανθώπινης παρουσίας στο χρόνο που φθάνουν ως εμάς, στρώματα μνήμης. Κι ακόμη, προσωπικά αλφάβητα, μυστικές γραφές και λέξεις, το αληθινό και το απατηλό, αυτό που βλέπει ή που νομίζει ότι βλέπει το μάτι, το παιχνίδι, το ξεγέλασμα, οι εκδοχές των πραγμάτων γύρω μας.